Clogau ambassador

13th May 2018

This week the Welsh jewellers, Clogau, announced Elin as one of their ambassadors. A lover of the brand’s jewellery for many years, Elin is delighted by the partnership. https://www.clogau.co.uk/aboutclogau/ambassadors.aspx Elin writes:  ‘When I was growing up, Clogau was a company to be proud of - home-grown, beautiful, and exquisite. For as long as I can remember I have wanted to wear Clogau jewellery. To me, their pieces exude quality, care and craftsmanship. But more than that, they convey an emotion. Over the years, I’ve gifted pendants to family and friends to celebrate birthdays and good news, and to bring good luck, and I’ve been given stunning Clogau earrings and a ring as anniversary gifts. Wearing this jewellery makes any occasion special, and I’m delighted and honoured to be a Clogau ambassador.’


Pan oeddwn i’n tyfu fyny, roedd Clogau yn gwmni i fod yn falch honno – cynnyrch cartref hardd a dethol.  Felly fe rydw i erioed wedi dymuno gwisgo gemwaith Clogau.  I fi, mae’r darnau yn arwyddo safon, gofal a chrefftwaith. Ond yn fwy na hynny, maen nhw’n fynegiant o deimladau dwys.  Ar hyd y blynydde, rwy wedi rhoi addurniadau yn rhodd i deulu ac i gyfeillion i ddathlu priodasau, i nodi pob math o newyddion da, ac i ddymuno lwc dda, ac fe rydw i wedi derbyn clystlysau a modrwyon ysblennydd yn anhregion ar adegau pwysig. Mae gwisgo’r gemweithiau hyn yn gwneud pob achlysur yn arbennig iawn, ac mae’n bleser ac yn anrhydedd gen i ‘nawr weithredu fel llysgennad ar ran Clogau.

Latest news

Elin Manahan Thomas presents at BBC Cardiff Singer of the World

This week soprano Elin Manahan Thomas is part of the presenting team at the 2019 BBC... Read more

Elin Manahan Thomas performs Mozart in Ankara

Elin Manahan Thomas travels to Ankara today to perform Mozart’s C Minor Mass with... Read more

Elin Manahan Thomas in live premiere of Jessica Curry’s ‘Everybody’s Gone to the Rapture’

Tonight, 6 November, Elin Manahan Thomas and the Britten Sinfonia give the first... Read more